עופרה רוזנפלד | מינוף יכולות להשגת תוצאות

top banner1

logo-h4r

  • יש לנו את כל המשאבים להיות מי שאנחנו רוצים להיות

  • אנחנו האחראים לתוצאות שנשיג בחיינו

  • כולנו צריכים אמונה ביכולות שלנו, דרך ברורה והנחייה בגובה העיניים

  • הטיפול במילת יוביל אותך לבחירות הנכונות ולתוצאות שרצית

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ינואר 2007
הנדון: המלצה - מילת
עופרה רוזנפלד וענת קוסיאק

לכל מאן דבעי,

עופרה וענת העבירו במכללה לאמנות ועיצוב תל אביב סדנא סימסטריאלית ( כ -12 שיעורים) בנושא חשיבה יצירתית לסטודנטים במגמה לתקשורת חזותית.

עופרה וענת פיתחו ובנו את הסדנא חשיבה יצירתית כך שתותאם לעולמם של הסטודנטים תוך מתן דגש על -(חשיבה למצוינות )ותורת הארגונים. NLP

במסגרת הסדנא הקפידו עופרה וענת על ההיבט החוויתי של למידת הכלים ויישומם בחיים המקצועיים כמו גם האישיים של הסטודנטים.

האווירה התומכת והמאפשרת שהופגנה ע"י עופרה וענת אפשרה שינוי עמדות ודפוסי התנהגות של הסטודנטים בהתייחס למודעות החשיבות לתהליך החשיבה היצירתית.

הסדנא התקבלה במשוב חיובי ובתגובה אוהדת ע"י הכיתה בה הועברה הסדנא ובציון גבוה נבחרה הסדנא כמומלצת להשתתפות עבור סטודנטים אחרים.

עופרה וענת הן בעלות נוכחות בהנחיה ויכולות אישיות גבוהות. עבודתן המשותפת משלבת אינטליגנציה, ידע, מקצועיות יחד עם רגישות והתחברות לאנשים.

בטוחני כי הן תוכלנה להעביר סדנאות בתחומים מגוונים בצורה מוצלחת ביותר

בברכה

אמיר כהן

ראש המחלקה לתקשורת חזותית

המכללה לאמנות ועיצוב תל אביב