עופרה רוזנפלד | מינוף יכולות להשגת תוצאות

top banner1

logo-h4r

  • יש לנו את כל המשאבים להיות מי שאנחנו רוצים להיות

  • אנחנו האחראים לתוצאות שנשיג בחיינו

  • כולנו צריכים אמונה ביכולות שלנו, דרך ברורה והנחייה בגובה העיניים

  • הטיפול במילת יוביל אותך לבחירות הנכונות ולתוצאות שרצית

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

lec.hacarmel

___________________________________________________________________________________________________________

org.michlala-art

___________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________

lect.-vizo

_______________________________________________________________________________________________________

lect.vibers

 _______________________________________________________________

org-miftanim-2

______________________________________________________________________________________________________

org.omnitech

_______________________________________________________________________________________________________

מסלול חינוך מיוחד בבה"ס תיכון

מפתן ארזים הוא בה"ס לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, בית ספר מקצועי ארזים מפתן
חט"ב, תיכון כיתות ז'-יב'. שימשתי בבה"ס במערך הצוות טיפולי.