עופרה רוזנפלד | מינוף יכולות להשגת תוצאות

top banner2

logo-hr-green

  • יש לנו את כל המשאבים להיות מי שאנחנו רוצים להיות

  • אנחנו האחראים לתוצאות שנשיג בחיינו

  • כולנו צריכים אמונה ביכולות שלנו, דרך ברורה והנחייה בגובה העיניים

  • הטיפול במילת יוביל אותך לבחירות הנכונות ולתוצאות שרצית

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

אימון אישי

אימון זו הטכניקה בה משתמשים כדי להוציא לפועל התנהגות חדשה. לאחר הטיפול הרגשי שבה יצרנו מודעת חדשה לדפוסים

הישנים שלנו, לאמונות המגבילות ובנינו אסטרטגיה חדשה בה נלך כדי לייצר את השינוי הנכון בחיינו, אנחנו בונים תהליך מובנה

של פעולות המותאמות לסדרי הזמן שנקבע.

פעולות אלה הם הבניית המטרה במציאות לאחר שרגשותינו ומחשבתינו נמצאים במקום שבו בחרנו שיהיו. הפעולות באימון האישי

מתלבשות על אופי ההתנהלות היומיומית שלנו. ומותאמים לצרכים האישים ולמטרת היעד. הוראות ברורות של "איך" לבצע את

התהליך, מתי והיכן.

אימון אישי הוא השלב האחרון בתהליך לאחר שהמטופל עובר את כל שלבי השיח הפסיכותראפי ומעגן בפועל את התוצאה.