עופרה רוזנפלד | מינוף יכולות להשגת תוצאות

top banner2

logo-hr-green

  • יש לנו את כל המשאבים להיות מי שאנחנו רוצים להיות

  • אנחנו האחראים לתוצאות שנשיג בחיינו

  • כולנו צריכים אמונה ביכולות שלנו, דרך ברורה והנחייה בגובה העיניים

  • הטיפול במילת יוביל אותך לבחירות הנכונות ולתוצאות שרצית

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

פסיכותרפיה אדלר

 שיטת הטיפול בפסיכותרפיה אדלריאנית מבוססת על התיאוריה של אדלר.

התיאוריה האדלריאנית היא תיאוריה חברתית הומניסטית הרואה באדם יצור חברתי הנע בשדה חברתי, לקראת מטרות שהוא בוחר. מטרת העל  של האדם היא השתייכות לסביבה חברתית.

 הגישה הטיפולית האדלריאנית מטפחת את העיקרון הבסיסי הטוען שהאדם הוא מה שהוא בוחר להיות וחייב לברוא את מהותו בעולם דרך סבלו, מאבקיו ובחירותיו. באפשרויות העומדות לפניו הוא מגדיר בהדרגה את עצמו.

הטיפול האדלריאני מתמקד בעידוד ובקווים של פסיכולוגיה חיובית המחפשת את החוזקות ונותנת לאדם מקום למצוא את ההשתיכות שלו לקבוצה. אדם שמרגיש רצוי ונחוץ אהוב ושייך יוכל לבחור את מטרותיו למען עצמו לחיים בריאים יותר, ובעצם ראיה גם של האחר יפתח קשרים חברתיים תורמים ומועילים לרווחה אישית שלו בכל מעגלי החיים, בית עבודה וחברה.

הגישה של אדלר היא טיפולית וממוקדת בפתיחת אפשרויות. היא מיועדת לאפשר לאדם לברוא לו תפישת מציאות שיש בה יותר אפשרויות ומשרתת יותר את מטרותיו.